Går det att koppla min StoreDo-butik till min egen domän?

Ja, du kan göra detta via administrationsgränsnittet. Under menyalternativet Egen domän.