Nyheter i StoreDo 2.0

Titel

StoreDo 2 innehåller många nyheter. Följande är några av de viktigaste.

Mobilanpassad

Både butiker och administrationssgränssnitt är numera mobilanpassad och fungerar väl på alla enheter. Såsom dator, iPad och mobiltelefoner. Layouten är numera responsivt byggd och anpassar sig efter den enhet den visas på.

Butiker är i den nya versionen mer vertikalt uppbyggda och saknar sidomenyer. Detta är för att produkterna ska få mer utrymme och för att fungera bättre i mobila enheter.

Struktur

Under administrationsgränsnittet finns sidan Struktur. Här lägger du till Kategorier som du sedan kopplar Produkter till. Det finns även andra typer av sidor såsom Layout-sidor där du kan skapa avancerade grafiska layouter. Eller rena textsidor.

Kategori-sidorna listar produkter. Det finns olika visninglägen för kategorisidor. Du kan visa dessa bestämma om produkterna i kategorin ska visas med stora, små bilder eller en vertikal lista där produktbeskrivningen inkluderas.

Design

Den nya layouteditorn har både färdiga mallar och stora möjligheter att finjustera färger och form av sidelementen utan någon form av kodning eller stilmallar.

Sidhuvud/Sidfot

Du kan anpassa sidhuvud och sidfot genom att dra och släppa olika komponenter.

Ny kassa

Den nya kassan är gjord för att vara högkonverterande och fungera väl på även på mobila enheter.

Bilder

StoreDo 2 tillåter mycket högre upplösning på bilder som laddas upp än tidigare version. Gamla bilder kan därför ha sämre kvalitet än de som laddas upp i det nya administrationsgränssnittet. En lösning på detta problem är att ta bort de gamla bilderna och ladda upp dem på nytt.