Är StoreDo gratis?

Ja, StoreDo är helt gratis i sitt grundutförande. Det finns dock en möjlighet att uppgradera till betalkonto för att få fler funktioner.